Nazwa usługi: Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

gmina@starysacz.um.gov.pl

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
   
Sposób załatwienia sprawy: Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: