Nazwa usługi: Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

gmina@starysacz.um.gov.pl

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście)
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych.
   
Opłaty:

Brak opłat

   
Czas załatwienia sprawy: 14 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: