Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.
   
Opłaty:

17,00 zł


   
Czas załatwienia sprawy: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: