Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranych Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty:

17 zł

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: