Nazwa usługi: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

   
Wymagane dokumenty:
  • Kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu
  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
   
Sposób załatwienia sprawy: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Opłaty:

Brak opłaty

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Ustalenie numeru porządkowego budynku
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: