Nazwa usługi: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Starym Sączu

Stefana Batorego 25/

33-340 Stary Sącz

18 446 02 70

18 446 02 11

   
Wymagane dokumenty:
  • Brak
   
Sposób załatwienia sprawy: Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: